WIJ ZIJN

GESPREKSMAKERS

Wij maken het gesprek dat het doel van een organisatie tot leven brengt. We stimuleren collega’s te bespreken wat ze bindt en te onderzoeken wat de ander nu precies bedoelt. We verleiden hardwerkende professionals tijd vrij te maken om te reflecteren en van elkaar te leren.

We creëren vrije ruimtes in en tussen organisaties, waarin mensen willen, kunnen en durven uitspreken wat hen aan het hart gaat. We bouwen relaties in de keten die het mogelijk maken dat collega’s hun nek voor elkaar uitsteken en zich verantwoordelijk voelen voor zaken die hun organisatie, targets, functie of afdeling overstijgen.

En we activeren informele netwerken van mensen die dezelfde gedrevenheid voelen om de keten en hun organisatie van binnen uit te verbeteren. Kortom, wij maken de gesprekken die in de waan van de dag te weinig plaatsvinden, terwijl ze de voedingsbodem vormen voor een vruchtbare samenwerking.